OOg

OOg Kennismaking OOg voor jou OOg voor organisaties

Oog voor organisaties

Deze tak van mijn bedrijf richt zich op talentmanagement, verandervermogen, welzijn en groei van mensen en organisaties.

Talentmanagement: om talent te managen (lees werven, ontwikkelen en behouden) moet je als organisatie goed weten hoe je ervoor staat, maar ook waar je naartoe wilt. Heb je het juiste talent in huis? Is er voldoende potentieel om talent te ontwikkelen? Heeft de organisatie een aantrekkelijke cultuur om het juiste talent aan te trekken en geboeid te houden? Maar dus ook: heeft de organisatie het juiste talent om de strategische doelen van de toekomst te bereiken. Samen werken aan beantwoording van deze vragen, een plan van aanpak maken en vervolgens praktische stappen zetten om talentmanagement te borgen in het dna van de organisatie, dat is mijn doelstelling.

Coaching is een methode om bewustwording en zelfredzaamheid te bevorderen door het stellen van vragen die ertoe doen om zodoende de gestelde doelen te behalen. Coaching heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in jezelf, de ander, de organisatie en situaties, en zet aan tot zelfreflectie en anders kijken. Coaching is een vorm van leren.

Als bedrijfscounsellor draag ik graag mijn steentje bij aan de organisatiedoelstellingen door het bevorderen van welbevinden, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers en het helpen oplossen van lastige situaties, belemmeringen en stoornissen die efffectief functioneren in de weg kunnen staan’. Hierdoor kan arbeidsverzuim worden voorkomen of beperkt.
Ook voer ik re-integratietrajecten uit. Dit kan binnen of buiten de organisatie zijn. Het hervinden van jezelf en van arbeidsvreugde zijn de belangrijkste doelen.

Rouw- en verliesbegeleiding: Ik begeleid uw medewerker na het verlies van werk, op weg naar pensionering of het verwerken van een andere, ingrijpende (privé)gebeurtenis.

Tevens bied ik u de mogelijkheid geboden om werknemers in probleemsituaties op het werk een klankbord te bieden door een onafhankelijke derde, namelijk de externe vertrouwenspersoon.

OOg OOgContact Twitter LinkedIn OOgLinks

HRM-advies

Teamcoaching

Re-integratie

Werving & Selectie

Vertrouwenspersoon

Bedrijfscounselling